Anasayfa / Mehmet Akbulut / Referanduma benim dünyamdan bakmak

Referanduma benim dünyamdan bakmak

Referanduma benim dünyamdan bakmak

Bilindiği gibi 12 eylül anayasası kışladan ve camiden gelenlerin ittifakıyla kaleme alınmıştır.Yazarları Türkçü ve İslamcıdır.

AKP, dinci vesayetine,dinci kadrolaşma sonucu oluşacak İslamcı vesayetine ve  ele geçirdiği devlet vesayetine EVET dememizi istiyor. Bu nedenledir ki  yeni bir anayasa için katılımcı,eşitlikçi,demokratik ve sivil hazırlık sürecini red ediyor.
Mevcut anayasa ve AKP’nin hazırladığı taslak
*halkı devlete karşı koruyormu?
*halkı sermayeye karşı koruyormu?
*Hak ihlallerine karşı mı?
*Kültürel ve kimlik inkarını önlüyor mu?
*Askeri vesayet ve dinci vesayeti önlüyormu?  Evet yaklaşımı içerisinde olanların bu sorulara da cevapları evet olmalıdır.15.Madde makyajı ve vesayet kırılıyor şamatası ile durum idare ediliyor,diğer vesayetler gizleniyor.
Türkiyede yalnızca askeri vesayet yok.Farklı vesayet türleri var ve bunların hepsi de  demokratikleşmeye ve değişime kapalıdır.Bu nedenle bizler her tür vesayet anlayışına karşı çıkmak zorundayız.Askeri vesayete,ulemanın dinci vesayetine,etnik vesayete,yargı vesayetine,siyesetin vesayetine,erkek vesayetine ,sermayenin vesayetine ve bunları koruyan ve kollayan 12 eylül anayasasına birlikte itiraz etmeliyiz.Çünki bunların tümü birden halkın iktidarının ve halkın doğrudan siyasete katılmasının önündeki engellerdir.Bizim pusulamız böyle olmalıdır. Sırf askeri vesayete karşıymış diye  evet demek AKP nin getireceği başka vesayetlere de evet demek olur. Bu kendi politik pusulasını oluşturmayanların başkalarının pusulasına göre yönünü tayin etmek olur ki  bu pusulasız koyunun kurdun karnındaki koyuna düşmesi durumudur.Kışlaya karşı camiden,camiye karşı kışladan yana tutum almak bizim tutumumuz olamaz Yani bize sunulan demokrasi ve değişim değil,bu yalanın arkasında statikonun merkezinde görev ve yetkilerin  el değiştirmesi var. Diyanet işleri gibi kurumlar,zorunlu din dersleri,üst kimlik olarak Türk kimliği statikodur.Bunlara hiç dokunulmadan satatiko kalkarmı?
Bu yetki devri kavgasın da bizlerin  bu güçlerden biri lehine tavır almamız siyasal çaresizliğimiz olur.  .
Buradan yola çıkarak protesto yada boş oy kullanmak  bana göre bizleri sürecin tümüyle dışında tutar.12 eylülle de ,AKP iktidarıyla da hesaplaşmayı içermez. Çünki; Protestonun oylamanın sonucuna etkisinin olmayacağı durumlarda bir anlamı olmaz. Boykot eden ve boş oy kullanacak olanlar içinProf.dr.Hayri Kozanoğlu’nun şu yaklaşımıyla yetineyim.’’Hiç olmazsa evetçi değiller.Muhtemelen aynı cevabı evetçilerde Hiç olmazsa hayırcı değiller karşılığını vereceklerdir.’Daha fazla söze hacet varmı? Fazla ortak noktalarımızın olmamasına rağmen bu anayasa oylamasında aynı safta yer alan CHP,MHP gibi kurumların bulunması  bizleri  olumsuz komplekse düşürmez. .Fransa da avrupa anayasası oylanırken bir tarafta  piyasa-rekabete dayalı bir tasarıyı evet ile oylayanlar vardı.Diğer tarafta ise Koministler,Troçkistler,ve faşist Le Pen ciler gibi hiçbir ortak değeri  paylaşmadan  hayır oyu kullananlar vardı.Önemli olan bizim tutumumuzdur.

.Bizim tutumumuz eşitlik,demokrasi,özgürlükler,insan hakları ,emekten ve barıştan yana dır.
Bizler;  Kışla ve Cami vesayetine itiraz ediyoruz.Askerin muhturasının yerini ulemanın fetvası alacaktır.Aslında değişimin özeti budur.Bu nedenle bizlerin itiraz adreslerimizden birisi  askeri vesayet iken diğeri de  AKP olmalıdır.Ülkeyi kışlaya çeviren askeri vesayete hayır derken,kamusal hizmetleri,siyaseti ve toplumu teslim alan ulemaların ve yer tanrılarının dinci vesayetine de HAYIR demeliyiz.
Son 30 yılın birikimi göz önüne alındığında,Türkiyenin yeni bir anayasa yapmaya hazır durumda olduğu görülmelidir.Bu birikim ve enerji ,kısmi anayasa değişiklikleri ile heba edilmemelidir.İnanıyorum ki  bu referandum HAYIR ile sonuçlanırsa Türkiye  demokratik bir anayasa yapma sürecine hızla girecektir.
Dt. Mehmet Akbulut

ilginizi çekermi ?

Van depremi üzerine

Van depremi üzerine ‘VAN’ gibiyim işte.! ‘’Nasılsın?’’Diye sorma ‘VAN’ gibiyim işte. Bir yanım yıkık ve …

Bir cevap yazın