Alevilik

 

Alevilik nedir ? Nedir bu insanların alevilik korkusu ? Yanan, yakılan, yıllarca zulme uğrayan insanlar topluluğu.

Alevilik Kavramı 

Alevilik ; Hz. Ali’yi seven, Ali’nin yolundan giden anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle kızılbaşlar olarak adlandırılır.Kızılbaş olarak adlandırılmasının sebebi, bir savaşda Hak taraflarlar Hz. Muhammed Mustafa (S.av) ve Hz. Ali dahil kendilerini düşmanlardan farklı gösterip bir birlerini tanıması için kızıl bez parçalarını kafalarına sararak savaşa katılmışlardır ve bu isim buradan gelmektedir.

Hz. Ali , Hz. Muhammed efendimizin, yani peygamberimizin hem amcasının oğlu, aynı zamanda damadıdır. İslama inan 2.nci kişidir.

1.Hz Fatma

2-Hz Ali 

Aleviliğe giriş

Hz. Ali 4.üncü halifedir. Hz Ali halife olduktan sonra muaviye ve tarafı halifeliğini tanımadı. Bu problemi çözmek için Hz. Ali ve Muaviye savaş yapmaya başladıktan sonra, Muaviye hile yaparak savaşı kaybetmek üzereyken, Kuran-ı Kerim’in yapraklarını mızraklarının ucuna takarak Hz. Ali tarafdarlarını hileli olarak durdurmuştur 657 yılı Sıffin Savaşı. Savaş durunca hakem heyeti seçilerek kimin kazandığını belirlenmesi için hakem karar verilmesi beklenmiştir. Hakem hileli olarak karar verip muaviyenin kazandığını sonucunu ortaya atmıştır. Herken bu şekilde kabul etmiştir.

 

Hal böyle iken, İslamiyet 3 mezhebe ayrılmıştır.

 

1- Hz Ali tarafdarları Aleviler

2-Muaviye tarafdarları Sunniler

3-İki gurubuda kabul etmeyen hariciler.

Hz. Ali

Ali bin Ebû Talib 

Ebu Talip Hz.Ali peygamber efendimizin amcasının oğludur.599 yılında Mekke’de doğmuştur. Hz Ali 661 yılında Küfe’de vefat etmiştir.

Hz. Ali ; Yiğitliğiyle adaleti ile ön plana çıkarak Hak için yaşamış ve bu inançla yaşayarak bu inançla vefat etmiştir. Ancak görüyoruz ki Hz.Muhammed efendimiz veda hutbesinden belirttiği gibi ; Size 2 emanet bırakıyorum. 

1-Kuran-ı Kerim

2-Ehlibeytim

Muaviye ve yezid tarafdarları yer yüzünden ehlibeyt bırakmamıştır.Hepsini asmış, kesmiş katletmiştir.

Hz. Ali’de bu şekilde katledilmiştir.Hz Hüseyin Kerbala’da susuz şehit edilmiştir. 

Ancak Hz Hüseyin Kerbala buyuruyor ki ; Belimden düşen evladım değildir. Yolumu süren evladımdır.

Hz. Ali Nerede Öldürülmüş ?

Hz. Ali camide yada mescidte öldürülmemiştir. Bugün kü sünni vatandaşlar Hz. Ali camide öldürülmüştür diye Hz. Ali gidiyor bakın siz gitmiyorsunuz gibi mantık oyunları oynayarak asimile etmeye çalışıyorlar. Alevi toplumu şunu iyi bilmelidir ki ; Hz. Ali evinin kapısının önünde 3 kişinin saldırısına uğraşmıştır. Hariciler’den Abdurrahman İbn-i Mülcem (Milcan) adlı kişinin zehirli kılıç darbesiyle alnından yaralanarak Ramazan ayının 19’unda yaralanmıştır, 21’inde vefat etmiştir. 

Aleviler Ramazan ayının 21’inden sonra matem orucu tutmuştur.

Aleviler neden camiye gitmez ?

Cami ile Cem evi arasındaki farklar ;

1 – Alevi toplumu  Cem evinin kapısından secde ederek girer. Bunu Bakara 58 ayete dayandırırlar. Camiye girerken secde ederek girilmemektedir.

BAKARA 58 

Ve bir vakit: «Şu şehre girin de nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve secde ederek kapıdan girin «günahlarımızı bağışla» deyin ki, size günahlarınızı mağfiret ediverelim, iyilik edenlere ise (nimetlerimizi) daha artıracağız» dedik.

2-Cami içerisindeki ibadeti gerçekleştiren kişi hocadır. Sünni toplumunun inançsal gerekliliklerini onlara öğreterek ibadet yaptırmakdır. Aleviler’de Pir, Rehber, Mürşit olmadan ibadet etmezler.

Nedeni ; Aleviler ancak ehlibeyt soyunun imamlık yaptığı yerde ibadet ederler. Çünkü Alevi toplumunun temel ilkesidir bu. Hilafet meselesinden imamet olayında temel hedef Ehlibeyt ve onun soyundan gelen 12 imamların soyundan gelen kişilerle cemal cemale ibadet etmekdedirler.

3- Camiye lokma ve yiyecekle gidip dağıtılmamaktadır. Cem evinde lokma götürülerek her kişi lokmasını dağıtmaktadır.Kuran-ı Kerim’de bir çok ayetde paylaşmak, aç doyurmak, lokma vermek bulunmaktadır.

4- Camiler’de kadın erkek ibadet etmezler. Haremlik selamlık diye tabir edilen yapı kullanılmaktadır. Cem evlerinde böyle bir ayrım yoktur. Kapıdan girildiğinde kadın erkek eşittir.Birlikte ibadet edebilirler. Alevilik inancında Cem kapısından girildikten sonra kadın erkek yoktur. Can vardır. Allah’ın huzurunda hep eşitlik vardır. Orada odaklanılması gereken tek gerçek Allah ile baş başa kalındığının anlanılması ve başka bir şey ile ilgilenilmeden yanlızca başınıza ibadet ediyor gibi ibadet etmekden geçtiği gerçeğidir.Bu Cem kapısından girdikten sonra nefsin tüm arzu ve isteklerini kırarak meydana gelebilir. Alevilik Hal yoludur. Kıldan ince kılıçdan keskindir.

5- Camide 12 hizmet yoktur. Cem evinde 12 hizmet vardır.

12 Hizmet Nedir

 

Alevilikte  Cem ve 12 Hizmet

1- Mürşid (Dede)

Görev itibariyle Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hacı Bektaşi Veliyi temsil eder. Cem Erkânı Başkanlığını yapar, ikrar alır nasip verir. Cenaze, Musahiplik, Nikâh, Sünnet, Ad takar (isim takar).

2- Rehber

Görev itibariyle İmam Hüseyin´i temsil eder. Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürşidin en yakın yardımcısıdır.

3- Gözcü

Görev itibariyle Ebuzer Gaffari’yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır. Cem’in sessiz ve sakinlik içinde geçmesini sağlar. Cem’in bekçisidir.

4- Çerağcık (Delilci)

Görev itibariyle Cabir El Ensari’yi temsil eder. Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhurdanlıkları ve mumları (çerağları) hazırlar.

5- Zakir (Âşık)

Görev itibariyle Bilal Habeş’i temsil eder. Cem’de tevhid, duazde imam, mersiye, Semah, Nevruzi’ye söyler.

6- Süpürgeci (Ferras)

Görev itibariyle Selman’i Piri paki temsil eder. Cem evinin sürekli temizliği ile meşgul olur.

7- Meydancı

Görev itibariyle Hüzeyme tül Yemeni’yi temsil eder. Cem evinde Semah serleri kaldırır. Postları yerine dizer.

8- Niyazcı

Görev itibariyle Mahmut el Ensari’yi temsil eder. Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar.

9- İbrikçi

Görev itibariyle Kamber Hz.lerini temsil eder. Cem’de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar.

10- Kapıcı

Görev itibariyle Gülam Keysani’yi temsil eder. Cem’e gelen erenlerin evlerini gözetler.

11- Peyikçi

Görev itibariyle Amri Ayyari’yi temsil eder. Cem olacağını tüm canlara duyurur.

12- Sakacı

Görev itibariyle Ammari Yaseri’yi temsil eder. Cem evinde su, şerbet, saka, süt vb. dağılımını sağlar.

 

6 – Camilerde 12 imamların resmi bulunmamaktadır. Cem evinde 12 imamın resimleri bulunmaktadır.

7-  Camide hoca rızalık almaz. Cem evlerinde dedeler rızalık alık. Kul kuldan razı olursa, Allah’da o kullarından razı olur.

Fecr 27-28

Ey sükûna kavuşmuş benlik! Dön Rabbine, razı etmiş ve razı edilmiş olarak!
 

Türkiye’de, herhangi bir kahvehaneye gidin, yandaki masadan, ortalama bir vatandaşın şöyle dediğini duyabilirsiniz; “Ne demiş Cenab-ı Hak; ‘Kul hakkıyla karşıma gelme!”
Nerede demiş? Hangi ayette demiş? diye itiraz etmenize gerek yok, çünkü bu söz, tam da Kur’an’ın ruhununun Müslüman halk muhayyilesinde yoğrularak dile gelmiş ifadesidir.
Türkçe’de deyim haline gelmiş böyle sözler çoktur; “Harama uçkur çözme”, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yeme”, “Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste”, “Kula bela gelmez Hak yazmadıkça; Hak bela yazmaz kul azmadıkça” gibi…
Bunların her biri aslında birer ayettir.

Hele “Kul hakkıyla karşıma gelme” sözü, tümüyle Kur’an’ın ruhunu yansıtır.

Burada şu denmek istenir; “Sakın kul hakkı yeme çünkü Allah kul hakkı yemeyi affetmez.”

8- Aleviler kadıya savcıya gitmezler. Aleviler olaylarını cem evlerinde Pir karşısında Erenler Erkanında çözmüşlerdir. Camide dava görülmez sorunlar çözülmez. 

Bir sonraki yazımızda görüşmek dileği ile 

Aşk ile kalın.

ilginizi çekermi ?

Kürkçü köyü facebook sayfası

Kürkçü köyü facebook sayfası bir çok değişimden sonra yeni arayüzü ile sizlere hizmet vermektedir. Köyümüz …

Bir cevap yazın